Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Bara timmar kvar till Seko-strejk

22 april 2004 11:05

– Allt fler blir utsatta för påtryckningar från arbetsgivaren. Det handlar både om enskilda fackliga förtroendemän och ledamöter i MB-grupper. Företaget pressar dem att förhandla i frågor de egentligen inte är utsedda att hantera.
Ombudsman Åke Wänström på Sekos väg- och banavdelning i Västsverige ser tydligt resultatet av arbetsgivarnas strategi – och vill ha ändring.
– När vi utser folk till fackliga uppdrag, så har vi tillsammans en uppfattning om vilken typ av frågor de ska arbeta med. Men företagen trycker på och tycker att de ska ta alla frågor.
– I en MB-grupp handlar det om medbestämmandefrågor, anställningsskydd och arbetsmiljöfrågor. Men arbetstidsfrågor, avtal om övertid, nattarbete, frågor om att övergå till individuella lönesystem och såna saker det är sånt som en MB-grupp inte ska ha på sitt bord om man inte tar ett särskilt beslut om det.
Resultatet blir att många upplever att de hamnar i en korseld, tappar sugen och hoppar av sina uppdrag.
– Vi kallade till överläggning med ett av de stora företagen i december för att tona ner läget. Men det gick inte alls. Det blev bara värre. Det går inte att ha det så. Den här frågan förgiftar klimatet. Vi hamnar alltför ofta i diskussioner om formalia istället för att lösa konkreta frågar.
Åke Wänström har flera exempel där det blivit problem.
– På ett av de stora entreprenadföretagen skulle de ha en del nattjobb i höstas. Allmänt sett har vi nattarbetsförbud i avtalet. Man kan göra överenskommelser om att frångå det förbudet och det gör vi ombudsmän ibland, med vissa restriktioner som förkortad arbetstid till exempel. Men företaget upplever att det är enklare att prata med arbetslaget utan att blanda in oss. Då är det enkelt för dem att sätta press på killarna. Nu sa de att gör ni inte det här jobbet så lämnar vi ut det till konkurrenten. Det är klart att killarna gjorde jobbet utan någon särskild överenskommelse då..
– Ett annat av de stora företagen hade kallat in hela styrkan till en träff där de själva utsåg en grupp killar som inte hade några fackliga uppdrag alls, och så sa företaget att ska ni ha någon extra löneökning i år så får ni gå med på individuella löner. Då har man ju inte alls tagit till sig det som borde vara grunden för individuella löner, med fasta och genomtänkta kriterier.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Tjänstemännens centralorganisation / TCO

Se Huvudorganisationer