Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: ROBOTISERING
Foto: Kasper Dudzik

Banbranschen: Digital teknik och fler maskiner på järnvägen

Automatiseringen av arbetet för järnvägstekniker har varit tydlig under 2000-talet och antalet jobb har minskat. Nu vänder trenden.

13 december 2017 10:37

– Vi har sett en explosion när det gäller teknikanvändande och användandet av nya maskiner. För tjugo år sedan använde man mycket manuell kraft. Det är snart helt borta. Det är en enorm utveckling.

Så beskriver Björn-Inge Björnberg, branschansvarig på Seko, utvecklingen för ban-, el-, signal- och teletekniker inom järnvägsbranschen. Konkurrensutsättningen har enligt Björn-Inge Björnberg bidragit till utvecklingen:

– Företagen har många skäl till att effektivisera för att kunna konkurrera. Det var ju också ett av syftena från statens sida, när marknaden öppnades upp.

Enligt Björn-Inge Björnberg innebär automatiseringen att jobben blir mindre slitsamma och att den fysiska arbetsmiljön förbättras. Samtidigt har tempot i arbetet ökat och kompetenskraven höjts.

Antalet arbeten minskade från 1940-talet och in på 2000-talet, även sedan staten börjat satsa mer på järnvägen. Trafikverkets entreprenadkostnader har ökat med över det dubbla under 2000-talet. Ändå minskade antalet anställda under perioden.

Idag har läget förändrats. Enligt en rapport från Sveriges byggindustrier, ännu ej publicerad, ökar behovet från dagens cirka 3 500 till nära 6 000 personer om fem år, på grund av omfattande järnvägssatsningar. Det sker även om teknikutvecklingen minskar behovet av arbetskraft med upp till 1,5 procent om året.

– Det har hela tiden gjorts mer och mer, men med en stark rationalisering. När det nu kommer nya pengar måste man också ha in mer folk. Det går inte att ha färre än en person i varje maskin, säger Björn-Inge Björnberg.

Enligt Roland Bång, produkt- och metodutvecklare på Infranord, är den tekniska utvecklingen idag inriktad på digital- och sensorteknik.

– Sensortekniken innebär att vi kommer att kunna utnyttja mätvärden från tågen som indikerar fel, betydligt tidigare. Då kan vi få ut tekniker snabbare, innan felet genererar ett tågstopp.

Den här utvecklingen leder främst till förbättrat järnvägsunderhåll, enligt Roger Bång:

– Jag tror det kommer att bli så att kvaliteten höjs. Jag ser mer arbete framför mig, tekniken kommer att påvisa var jobben behövs.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Strejkvakt

En vakt som har i uppgift att stoppa strejkbrytare från att arbeta på en arbetsplats som har försatts i blockad eller strejk.