Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Pension
När vi lever längre måste vi också arbeta längre. Det är anledningen till att pensionsåldern nu höjs. Foto: Pensionsmyndigheten

Bakgrund: Därför höjs pensionsåldern

Nyligen lanserade de sex partierna i pensionsgruppen en överenskommelse om att förändra pensionssystemet. Lägstaåldern för pensionsuttag höjs från 61 till 64 år, rätten att jobba kvar höjs från 67 till 69 år och skyddet för de fattigaste pensionärerna stärks.

29 mars 2018 13:33

Fakta

Pensionsuppgörelsen

  • Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs från 61 till 64 år i tre steg. Först till 62 år, år 2020, till 63 år, år 2023 och till 64 år, år 2026.
  • Las-åldern höjs från 67 år till 69 år i två steg. Först till 68 år, år 2020 och sedan till 69 år, år 2023.
  • Den så kallade riktåldern för pension höjs från 65 år till 66 år, år 2023. Det är vid den åldern som man bland annat kan ta ut garantipension och få bostadstillägg. Från 2026 kommer riktåldern kopplas till medellivslängden och höjas i takt med denna.
  • Trygghetssystemen, till exempel sjukförsäkring och a-kassa, följer med höjningen av riktåldern.
  • Särskilt undantag görs för personer med ett långt arbetsliv.

Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår i den pensionsgrupp som i december förra året presenterat en överenskommelse om pensionssystemet.

Vi lever allt längre, och allt fler får allt mindre av slutlönen i pension. Det är bakgrunden till den nya pensionsöverenskommelsen.

Från fackligt håll tycks det råda enighet om att det är nödvändigt med ett längre arbetsliv, men att det kräver satsningar på arbetsmiljön, så att alla ska orka jobba fram till pensionen.

– Inriktningen i förslaget är i grunden bra och möter många av de krav vi tidigare ställt. Det finns stora brister i det nuvarande pensionssystemet säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko om uppgörelsen.

– Den stora utmaningen är att våra medlemmar måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv, så är det inte idag. Stora satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö måste göras om pensionsgruppens inriktning ska bli hållbar.

De frågorna anser pensionsgruppen är viktiga, men konstaterar samtidigt att de ligger utanför deras uppdrag. Därför skapas ett partsråd, knutet till pensionsgruppen, som ska arbeta med frågor om ett hållbart arbetsliv.

Nu ska alltså den lägsta pensionsåldern höjas i tre steg, från 61 till 64 år. Samtidigt höjs riktåldern från dagens 65 till 66 år, vilket även blir den ålder man har rätt att ta ut garantipension, grundskyddet för dem som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet, och få bostadstillägg. De som haft ett långt arbetsliv och jobbat i 44 år, undantas och ska ha rätt att gå tidigare i pension.

Samtidigt stärks stödet till de fattigaste pensionärerna genom ett tilläggsbelopp i garantipensionen samt en höjning av taket i bostadstillägget.

Även den så kallade las-åldern höjs, från 67 till 69 år, vilket innebär att man har rätt att jobba kvar till 69 års ålder. Något som starkt kritiserats av Svenskt näringsliv.

– Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar. Redan med dagens regler är lagen om anställningsskydd ett betydande anställningshinder, säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.

Pensionsgruppen konstaterar att det redan idag finns åldersdiskriminering, enligt forskning redan för 40-åringar. Den frågan löser gruppen genom att inom kort presentera en delegation som ska motverka åldersdiskriminering och se till att äldres kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara bättre.

I uppgörelsen vill man även undvika fler skandaler inom premiepensionssystemet, med oseriösa förvaltare som blåser spararna på pengar. Detta genom att man kraftigt begränsar antalet fonder i systemet och att staten tar större ansvar för att det inte ska finnas oseriösa aktörer.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Omställningsavtal

Ett kollektivavtal om olika åtgärder vid uppsägningar på grund av övertalighet.