Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Avregleringen gav högre priser

18 januari 2005 13:44

Det har LO-ekonomen Dan Andersson kommit fram till i den så kallade regelutredningen som gjorts på regeringens uppdrag.
Enligt utredarna har den samhällsekonomiska effektiviteten ökat när det gäller järnväg, post, taxi och tele. Beträffande flyg och el så är effekterna betydligt osäkrare menar Dan Andersson.
För konsumenterna har effekten blivit att priserna har ökat i samtliga fall utom inom telebranschen där priset relativt sett har minskat.
Beträffande sysselsättningen inom de undersökta branscherna så har den sjunkit i alla utom i taxinäringen där den ökat.
Dan Andersson understryker i utredningen att en liberalisering inte nödvändigtvis minskar behovet av regleringar utan snarare tvärt om och lägger därför en rad förslag.

För el- och telesidan vill han ha ett ökat konsumentskydd.
Vidare vill han ge konsumenterna möjlighet att deponera avgiften hos Länsstyrelsen vid tvist med elbolagen.
Utredningen föreslår även att elbolagen får det svårare att i efterhand komma med krav när man schablonmässigt beräknat elförbrukningen.
Dessutom vill Dan Andersson ha ökad tillsyn på elmarknaden genom att leverantörerna ställs under Nätmyndighetens kontroll.
Även på telemarknaden vill utredarna ge konsumenten möjlighet att deponera avgiften hos länsstyrelsen när man tvistar med ett telebolag.
På postmarknaden vill utredarna att Svensk kassaservice skiljs från Posten.
Kravet på Posten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bör utredas vidare.
Regleringsmyndigheterna, som exempelvis Post- och telestyrelsen som har till uppgift att övervaka marknaden, måste enligt Dan Andersson få en starkare ställning.
Han liknar dem vid en slags ekonomisk domstol då de har stor makt över förmögenhetsintressen och framtida investeringar.
Risken finns därför att chefer och tjänstemän blir påverkade av de starka ekonomiska intressen som är inblandade.
”Exempelvis kan tjänstemän ha ett egenintresse i att tillmötesgå de företag de reglerar för att tillförsäkra sig lämpliga sysselsättningsmöjligheter i framtiden.” skriver han.
Därför föreslår utredningen förstärkt anställningsskydd för chefer exempelvis i form av längre förordnanden på kanske tio år.
De myndigheter utredarna pekar ut är bland andra Konkurrensverket, Luftfartsstyrelsen och Post- och telestyrelsen.
Utredarna pekar vidare på att det finns betydande roll- och intressekonflikter i det statliga ägandet. Målen för de statliga bolagen är många gånger dubbla, otydliga och allmänt hållna.
Utredarna föreslår att ägandet samlas hos ett departement utan ansvar för de områden där företaget verkar.
Man vill också att det inrättas ett särskilt departement för statens styrning av bolagen och att det skapas eller flera holdingbolag för de statliga bolagen.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Slavlöner på fartyg

Dubbla kontrakt är vanligt för anställda ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg. Ett officiellt som följer internationella avtal och ett hemligt där lönerna är orimligt låga, uppger tidningen Arbetet. Något Sekotidningen tidigare skrivit om. Läs mer

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

”Dålig snöröjning ökar risken för urspårning”

Snöröjningen på järnvägen i norra Sverige är sämre i år än tidigare. Det anser Green cargo som noterat att antalet incidenter med mindre urspårningar ökat. Trafikverket medger att snöröjningen brustit. Läs mer

Svårare för fifflande entreprenörer

Svårare för fifflande entreprenörer

Idag presenterade regeringen ett förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Detta för att skydda de anställdas löner och stoppa osund konkurrens. Läs mer

6F i bråk med Jan Björklund

6F i bråk med Jan Björklund

Efter att Liberalernas partiledare Jan Björklund uttalat sig om ”de militanta LO-förbunden i 6F” i tidningen Arbetet kontrar nu 6F med att kalla Björklund politikens främsta huligan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Språkförbistring kan ligga bakom dödsolycka

De två estniska montörer som omkom vid ett kraftledningsarbete i Dalarna hösten 2016 kunde inte svenska och det kan ha bidragit till att de gjorde misstag. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

Billigare fackföreningsavgift bra för tryggheten

Den svenska modellen bygger på att löntagare är med i facket. Våra fackförbund ser till att löne- och avtalsvillkor följs och att nödvändiga försäkringar finns, inte minst avtals- och tjänstepension. Därför går vi socialdemokrater nu fram med förslag om att det ska bli billigare att vara med i facket. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Seko: ”Omplacering av fackligt ombud en bestraffning”

Kriminalvården vill omplacera en facklig förtroendevald på anstalten Ljustadalen efter påståenden om kränkande särbehandling. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Starkt stöd för vägarbetare som slog sönder bilruta

Starkt stöd för vägarbetare som slog sönder bilruta

Vägarbetaren Timmy Edström slog en asfaltraka genom vindrutan på en bil när föraren vägrade dra ner farten. Nu har han dömts till böter och skadestånd, men han får starkt stöd och pengar från kolleger och allmänhet. Läs mer

Ny rikspolischef välkomnas

Ny rikspolischef välkomnas

Säpochefen Anders Thornberg tar över jobbet som rikspolischef efter att hårt kritiserade Dan Eliasson tvingats bort. Seko polisen tycker att Thornberg är ett bra val men tycker att Eliasson hade kunnat sitta kvar. Läs mer

Seko och 6F inleder valrörelsen

Vem f’n bryr sig? Den frågan ställer Seko och de övriga förbunden i 6F i årets valrörelse. Enligt förbunden är svaret på frågan socialdemokraterna. Läs mer

Kriminalvården och Seko inte överens om lokalt avtal

Seko och Kriminalvården har inte lyckats komma överens om ett avtal för 2017. Nu blir det de lokala parterna som ska förhandla utifrån det centrala avtalet, som slöts i höstas. I potten finns totalt 6,5 procent på tre år med låglönesatsning. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Arbetsvärdering

En systematisk metod för att bestämma krav och svårigheter i olika arbeten. Används för att kunna bedöma om olika arbeten är likvärdiga när man bestämmer lön. Det finns flera system för arbetsvärdering, men inget som alla är nöjda med.