Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Avregleringen gav högre priser

18 januari 2005 13:44

Det har LO-ekonomen Dan Andersson kommit fram till i den så kallade regelutredningen som gjorts på regeringens uppdrag.
Enligt utredarna har den samhällsekonomiska effektiviteten ökat när det gäller järnväg, post, taxi och tele. Beträffande flyg och el så är effekterna betydligt osäkrare menar Dan Andersson.
För konsumenterna har effekten blivit att priserna har ökat i samtliga fall utom inom telebranschen där priset relativt sett har minskat.
Beträffande sysselsättningen inom de undersökta branscherna så har den sjunkit i alla utom i taxinäringen där den ökat.
Dan Andersson understryker i utredningen att en liberalisering inte nödvändigtvis minskar behovet av regleringar utan snarare tvärt om och lägger därför en rad förslag.

För el- och telesidan vill han ha ett ökat konsumentskydd.
Vidare vill han ge konsumenterna möjlighet att deponera avgiften hos Länsstyrelsen vid tvist med elbolagen.
Utredningen föreslår även att elbolagen får det svårare att i efterhand komma med krav när man schablonmässigt beräknat elförbrukningen.
Dessutom vill Dan Andersson ha ökad tillsyn på elmarknaden genom att leverantörerna ställs under Nätmyndighetens kontroll.
Även på telemarknaden vill utredarna ge konsumenten möjlighet att deponera avgiften hos länsstyrelsen när man tvistar med ett telebolag.
På postmarknaden vill utredarna att Svensk kassaservice skiljs från Posten.
Kravet på Posten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bör utredas vidare.
Regleringsmyndigheterna, som exempelvis Post- och telestyrelsen som har till uppgift att övervaka marknaden, måste enligt Dan Andersson få en starkare ställning.
Han liknar dem vid en slags ekonomisk domstol då de har stor makt över förmögenhetsintressen och framtida investeringar.
Risken finns därför att chefer och tjänstemän blir påverkade av de starka ekonomiska intressen som är inblandade.
”Exempelvis kan tjänstemän ha ett egenintresse i att tillmötesgå de företag de reglerar för att tillförsäkra sig lämpliga sysselsättningsmöjligheter i framtiden.” skriver han.
Därför föreslår utredningen förstärkt anställningsskydd för chefer exempelvis i form av längre förordnanden på kanske tio år.
De myndigheter utredarna pekar ut är bland andra Konkurrensverket, Luftfartsstyrelsen och Post- och telestyrelsen.
Utredarna pekar vidare på att det finns betydande roll- och intressekonflikter i det statliga ägandet. Målen för de statliga bolagen är många gånger dubbla, otydliga och allmänt hållna.
Utredarna föreslår att ägandet samlas hos ett departement utan ansvar för de områden där företaget verkar.
Man vill också att det inrättas ett särskilt departement för statens styrning av bolagen och att det skapas eller flera holdingbolag för de statliga bolagen.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Reallönesänkning

Hur köpkraften förändras under tiden. En reallönesänkning gör att man kan köpa färre varor och tjänster än tidigare.