Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Avregleringen gav högre priser

18 januari 2005 13:44

Det har LO-ekonomen Dan Andersson kommit fram till i den så kallade regelutredningen som gjorts på regeringens uppdrag.
Enligt utredarna har den samhällsekonomiska effektiviteten ökat när det gäller järnväg, post, taxi och tele. Beträffande flyg och el så är effekterna betydligt osäkrare menar Dan Andersson.
För konsumenterna har effekten blivit att priserna har ökat i samtliga fall utom inom telebranschen där priset relativt sett har minskat.
Beträffande sysselsättningen inom de undersökta branscherna så har den sjunkit i alla utom i taxinäringen där den ökat.
Dan Andersson understryker i utredningen att en liberalisering inte nödvändigtvis minskar behovet av regleringar utan snarare tvärt om och lägger därför en rad förslag.

För el- och telesidan vill han ha ett ökat konsumentskydd.
Vidare vill han ge konsumenterna möjlighet att deponera avgiften hos Länsstyrelsen vid tvist med elbolagen.
Utredningen föreslår även att elbolagen får det svårare att i efterhand komma med krav när man schablonmässigt beräknat elförbrukningen.
Dessutom vill Dan Andersson ha ökad tillsyn på elmarknaden genom att leverantörerna ställs under Nätmyndighetens kontroll.
Även på telemarknaden vill utredarna ge konsumenten möjlighet att deponera avgiften hos länsstyrelsen när man tvistar med ett telebolag.
På postmarknaden vill utredarna att Svensk kassaservice skiljs från Posten.
Kravet på Posten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bör utredas vidare.
Regleringsmyndigheterna, som exempelvis Post- och telestyrelsen som har till uppgift att övervaka marknaden, måste enligt Dan Andersson få en starkare ställning.
Han liknar dem vid en slags ekonomisk domstol då de har stor makt över förmögenhetsintressen och framtida investeringar.
Risken finns därför att chefer och tjänstemän blir påverkade av de starka ekonomiska intressen som är inblandade.
”Exempelvis kan tjänstemän ha ett egenintresse i att tillmötesgå de företag de reglerar för att tillförsäkra sig lämpliga sysselsättningsmöjligheter i framtiden.” skriver han.
Därför föreslår utredningen förstärkt anställningsskydd för chefer exempelvis i form av längre förordnanden på kanske tio år.
De myndigheter utredarna pekar ut är bland andra Konkurrensverket, Luftfartsstyrelsen och Post- och telestyrelsen.
Utredarna pekar vidare på att det finns betydande roll- och intressekonflikter i det statliga ägandet. Målen för de statliga bolagen är många gånger dubbla, otydliga och allmänt hållna.
Utredarna föreslår att ägandet samlas hos ett departement utan ansvar för de områden där företaget verkar.
Man vill också att det inrättas ett särskilt departement för statens styrning av bolagen och att det skapas eller flera holdingbolag för de statliga bolagen.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Rättelse om Postnordartikel

Fel version av artikeln ”Seko postens kupp mot danska facket” är publicerad i senaste numret av Sekotidningen och innehåller felaktiga citat. Det beror på att reportern missuppfattade Seko postens ordförande Johan Lindholm, vilket vi ber om ursäkt för. Den korrekta versionen av texten finns att läsa här https://sekotidningen.se/artikel/spelet-om-postnord/ Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Höjd pensionsålder

De sex partierna i pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om att förändra pensionssystemet. Lägstaåldern för pensionsuttag höjs från 61 till 64 år, rätten att jobba kvar höjs från 67 till 69 år och skyddet för de fattigaste pensionärerna stärks. Läs mer

Metoo-upprop inom Kriminalvården

Över 1000 anställda och tidigare anställda inom Kriminalvården har skrivit under uppropet #virivermurarna mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Läs mer

Chefen viktig för trivseln

Chefen viktig för trivseln

Stoppa allt skitsnack, låt ingen vara eller känna sig utesluten, glöm inte de sjukskrivna. Några tips från Seko Skåne om vägen till en trivsam arbetsplats. Läs mer

Tågkompaniet ska köra Krösatågen

Nu är det klart att Krösatågen tas över av Tågkompaniet från och med december 2018 och nio år framåt. Båda affärerna, nord och syd, ingår i upphandlingen. Idag är det Transdev som kör trafiken. Läs mer

Först på plats efter olyckan

Först på plats efter olyckan

Att se en svårt skadad, kanske avliden, människa påverkar alla. -Vi är inga hårda typer utan känslor, säger Anders, som är en av Trafikverkets olycksplatsansvariga. Läs mer

”Jag bestämmer över mitt arbete”

”Jag bestämmer över mitt arbete”

Läs mer

Han ger de asylsökande en röst

Han ger de asylsökande en röst

Viktor Bankes mobil ringer i det närmaste oavbrutet, sms trillar in, han svarar ett par tre gånger. ”Det kan vara dagis”, säger han ursäktande. Läs mer

För dyrt med god arbetsmiljö

För dyrt med god arbetsmiljö

Kedjan med entreprenörer hade fem länkar, med Trafikverket överst. Men den sista länken brast och en provanställd 22-åring omkom i en olycka. Kanske hade den undvikits om facket fått spela sin roll. Läs mer

Inga arbetare på riksdagslistan

Inte ett fackligt namn på valbar plats när socialdemokraterna i Norrbotten sätter ihop sin riksdagslista. Det är helt enkelt inte acceptabelt tycker LO-distriktet i Norra Sverige. Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Mutanklagelser mot Trafikverket

Mutanklagelser mot Trafikverket

”Vi ska vända på alla stenar.” Det var löftet från Trafikverket när Sekotidningen i april skrev om den muthärva som Kalla fakta på TV4 fortsatt att granska. Läs mer

Samtal på liv och död

Samtal på liv och död

Lotta Andersson har varit med länge, medan Johan Ridell är ganska ny på jobbet som operatör på Polisens kontaktcenter i Malmö. De har mycket gemensamt och förenas i sin kärlek till de som ringer 114 14. Läs mer

Seko tappar inte längre medlemmar

-Seko tappar inte längre medlemmar. Antalet aktiva medlemmar är strax under 74 000 och har legat stilla sedan april i år. Läs mer

Trendbrott när åtta fartyg flaggar svenskt

Vinden tycks ha vänt för den svenska handelsflottan.  Tre rederier har beslutat att låta sammanlagt åtta fartyg gå under svensk flagg. Läs mer

Externt företag vill ta över SJ:s kundtjänst

SJ kan låta ett externt företag ta över verksamheten vid servicecentret i Ånge. SJ har ett 100-tal anställda i Ånge, som nu är oroliga för avtalsdumpning. Men enligt SJ kan det vara ett sätt att rädda jobben. Läs mer

Sänkt avgift i Sekos a-kassa

Avgiften till Sekos a-kassa sänks med 15 kronor den 1 januari 2018, under förutsättning att beslutet godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Läs mer

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Trots höjningen av a-kassetaket för två år sedan är många arbetslösa fortfarande underförsäkrade. Åtta av tio av arbetslösa Sekoiter får mindre än 80 procent. För hela arbetsmarknaden är det sju av tio. Läs mer

ROBOTISERING
Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Konduktören Niclas blev ersatt av en stolpe

Kommer robotarna att ta över jobben? Forskare, politiker, fack och arbetsgivare är överens om att vi står inför en helt ny arbetsmarknad. Sekotidningen har bland annat pratat med konduktören Niclas som blev ersatt av en stolpe och arbetsmarknadsministern som "leker med tanken" att a-kassan kan användas till kompetensutveckling även om man inte är arbetslös. Läs mer

Huvudavtal

Ett avtal mellan två eller flera huvudorganisationer på arbetsmarknaden, som innehåller enhetliga och varaktiga regler för parternas agerande framför allt i fråga om förhandlingar och stridsåtgärder. Sveriges äldsta huvudavtal är det som träffades i Saltsjöbaden 1938 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO);