Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Arbetsmiljö

Syftet med REfit-initiativet är att underlätta för små och medelstora företag genom att rensa bort vad man anser vara onödiga regler och förordningar. Problemet är att kommissionen tycker att arbetsmiljön är onödigt reglerad och man vill då släppa på kraven för företag med under 250 anställda, vilket omfattar cirka 90 procent av EU:s arbetstagare. Många kritiker påpekar att problem med arbetsmiljön är vanligare i små företag.

31 mars 2014 13:07

Ska små och medelstora företag undantas från arbetsmiljöregler enligt förslag i Refit-initiativet?

Vänsterpartiet:

Nej, arbetares hälsa ska gå först. Arbetsmiljöregler måste gälla för alla företag. EU-kommissionen talar om ”regelförenkling” men istället leder Refit till en avreglering av bland annat arbetsmiljöbestämmelser och information och samråd på arbetsplatsen.

Socialdemokraterna:

Nej, men vi ser gärna att man underlättar för små och medelstora företag genom att stödja deras arbetsmiljöarbete. Att undanta 99 procent av företagen från arbetsmiljöregler är extremt kortsiktigt och kommer att drabba både arbetstagare och företag.

Miljöpartiet:

Nej. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga oavsett företagets storlek. Miljöpartiet vill ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där människor inte riskerar att slitas ut i förtid.

Folkpartiet:

Nej, skyddet för säkerhet och hälsa ska inte bero på i vilket företag man arbetar. Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas eller utsättas för större risker än arbetstagare i stora företag. Ett generellt undantag från arbetsmiljöregler, anser vi därför är olämpligt, även om vi normalt välkomnar regelförändringar för företag. Viktigt att påpeka är dock att detta handlar om minimiregler, varför arbetstagare i Sverige inte kommer att påverkas.

Centerpartiet:

Ja, det är ett bra initiativ. Vi behöver gå igenom reglerna och reducera det administrativa krånglet, särskilt för små företag. Sen tycker vi generellt inte att arbetsmiljö är en fråga EU ska fokusera på. Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige är väldigt bra.

Moderaterna:

Vi välkomnar kommissionens initiativ om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat samt dess arbete med att systematiskt och löpande identifiera och att förenkla EU-lagstiftning. Det är viktigt med ett fortsatt, intensifierat arbete på EU-nivå med att förenkla för företag och minska bördor till följd av regler.

Kristdemokraterna:

Det är en fråga vi anser att enskilda medlemsländer är bäst skickade att själva avgöra, inte genom REFIT-initiativet. Det finns anledning att löpande granska företagens regelbörda och ifrågasätta relevansen i alla arbetsmiljöreglerna. Detta ska sedan självklart vägas mot arbetstagarperspektivet.

Piratpartiet:

Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med gruppen vi tillhör i parlamentet.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Så tycker partierna i EU-frågor

Sekotidningen har frågat de partier som i dag är representerade i EU-parlamentet hur de ser på ett antal frågor som har direkt inverkan på arbetstagare i Sverige. Här är deras svar i kortform. För att se hela svaret och få mer information klicka på länken i anslutning till respektive fråga. Läs mer

EU-valet

Varför ska man egentligen rösta i EU-valet?

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. EU påverkar allas vår vardag och vårt arbetsliv vare sig du bryr dig om valet eller inte. På följande sidor kan du läsa om aktuella arbetsmarknadsfrågor, parlamentarikersnack, hotet från extremhögern och mycket annat. Läs mer

Övrigt

Finns det några andra frågor ni driver som påverkar situationen för arbetstagare i Sverige? Läs mer

Upphandling och kollektivavtal

Syftet med det nya upphandlingsdirektivet är att skärpa och förtydliga reglerna för offentliga upphandlingar i medlemsländerna. Parlamentet har bland annat drivit igenom att större hänsyns ska tas till arbetsvillkor samt miljö- och socialt ansvar hos anbudsvinnaren, inte bara lägstapris. Man skriver in att det ska vara möjligt att kräva kollektivavtalsenliga villkor. Läs mer

Arbetsmiljö

Syftet med REfit-initiativet är att underlätta för små och medelstora företag genom att rensa bort vad man anser vara onödiga regler och förordningar. Problemet är att kommissionen tycker att arbetsmiljön är onödigt reglerad och man vill då släppa på kraven för företag med under 250 anställda, vilket omfattar cirka 90 procent av EU:s arbetstagare. Många kritiker påpekar att problem med arbetsmiljön är vanligare i små företag. Läs mer

Det sociala protokollet

Den svenska arbetarrörelsen kräver tillsammans med sina europeiska kolleger att ett socialt protokoll införs vid nästa fördragsändring i EU. Tanken är att den fria rörligheten inom EU inte ska kunna utnyttjas för att pressa löner eller arbetsvillkor. Ett socialt protokoll skulle innebära att de grundläggande fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Läs mer

Lex Laval

Laval-lagen, eller Lex Laval, stiftades efter att Laval-domen avkunnats i EU-domstolen. Den reglerar bland annat i vilka sammanhang svenska fackföreningar kan ta till stridsåtgärder mot företag med utstationerad arbetskraft. Till exempel är det inte tillåtet att kräva något över kollektivavtalets hårda kärna, det vill säga minimilön även om de verkliga lönerna i branschen är högre. Läs mer

Utstationerings-direktivet

Syftet är att säkerställa att arbetstagare som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land åtnjuter samma sociala skydd som inhemsk arbetskraft. Parlamentet har också lyckats få till en skrivning om huvudentreprenörsansvar, om än bara i ett led och inte i hela entreprenörskedjan. Nackdelar är att man inte gör något åt konsekvenserna av Laval-domen. Det går till exempel inte att kräva högre löner för utstationerad arbetskraft än minimilönen i kollektivavtalet. Läs mer