Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Ännu mycket jobb kvar efter stormen

21 januari 2005 14:04

– Man kan aldrig bygga bort riskerna helt, men effekterna av ovädret hade inte blivit lika våldsamma om man hade haft bättre underhåll och mindre risktagande. Efter avregleringen går kostnadspress och ökade vinster före säkerhet, underhåll av ledningar och investeringar i ny teknik, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Stormens härjningar visar på sårbarheten i dagens samhälle. Janne Rudén menar att energibolagen har all anledning att rannsaka sig själva. Detsamma gäller staten.
– Det är dags att ompröva energipolitiken, så att man kan trygga elförsörjn ingen och förhindra den här typen av elavbrott längre fram.
Så här ser läget efter den stora stormen ut idag:

EL
Av de stora elbolagen har Sydkraft drabbats av de största skadorna. Enbart Sydkraft har 2.000 mil skadade ledningar – en sträcka som motsvarar ett halvt varv runt jorden. De räknar med att 200 mil ledning behöver bygga upp helt på nytt. Ett jobb man räknar med att hålla på med till mitten av februari.
Många mindre energibolag har också fått stora delar av sitt linjenät förstört. På Kreab Energis enhet i Hallabro i Bleking jobbar normalt åtta man – idag är omkring 200 personer fullt sysselsatta med att reparera bolagets högspänningsnät.
Vattenfall räknar med att de sista kunderna ska ha tillbaka sin el innan helgen är slut. De uppskattar att skadorna efter stormen kan komma att kosta bortåt en halv miljard kronor.; drygt hälften som ersättning till kunder, resten till reparationer och efterarbete.
Branschorganisationen Svensk Energi uppskattar att 1.500 montörer arbetar med att reparera elnätet. Däribland inhyrd arbetskraft från norra Sverige och våra grannländer. Medan Sydkraft uppger att de har drygt 2.400 personer på plats, varav 300 från utlandet, bara för att reparera deras nät.
Svenska Kraftnät har också bistått med såväl personal som material och fordon.

TELE
30.400 hushåll var utan telefon i det fasta telefonnätet på fredagsmorgonen, uppger Teliasonera.
Även här har man lånat in tekniker från norra Sverige och våra grannländer för att reparera skadorna i nätet. Drygt 1.800 tekniker arbetar med reparationerna.
Någon prognos för när telenätet ska fungera som vanligt, vågar man sig inte på. Teliasonera nöjer sig med att konstatera att det kan ta flera veckor till i de områden där man behöver bygga upp helt nya nät.
Bristen på el är ett stort problem för telefonnätet. 230 dieseldrivna reservelverk står i de stormskadade områdena – och nu börjar problemen komma med att hålla dem igång. Reservelverken är inte byggda för kontinuerlig drift under längre tid.

JÄRNVÄG
Banverket har fortfarande problem med sträckorna Värnamo-Alvesta, Alvesta-Växjö, Växjö-Emmaboda, Emmaboda-Kalmar, Emmaboda-Karlskrona, Alvesta-Älmhult, Blomstermåla-Västerås, Limared-Värnamo.
Den sista av de sträckorna beräknas vara körbar nästa fredag, den 28 januari.
Trafiken på Västkustbanan, Göteborg-Halmstad, liksom Västra stambanan och Pågatågstrafiken Helsingborg-Teckomatorp-Kävlinge beräknas vara klar att tas i bruk under dagen idag.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Sveriges akademikers centralorganisation / Saco

Se Huvudorganisationer