Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Anklagad utan grund

9 december 2005 15:12

Bakgrunden är att de båda kvinnorna ifjol sökte jobb som arbetsledare på Tågia och att de då blev intervjuade av den lokala Sekoklubben.
– De ska ju basa över våra medlemmar och därför brukar vi från klubben passa på att intervjua dem. Det tillhör de vanliga rutinerna, säger Manuela Lundqvist, sekreterare i Sekoklubben och den som tillsammans med Sixto Iturra genomförde en av intervjuerna.
Att Sixto Iturra skulle ha gjort sig skyldig till något som skulle kunna tolkas som sexuella trakasserier under intervjun tycker hon enbart är löjligt. Däremot säger hon att hon själv ställde en del tuffa frågor.
– Men vi är väldig positiva till att vi får in fler kvinnor här, understryker hon.
Även de båda intervjuade kvinnorna, som senare fick jobb som arbetsledare på Tågia, förnekar att det skulle ha förekommit några sexuella trakasserier.
Vid det andra intervjutillfället deltog förutom Sixto Iturra också Cesar Orellana från Sekoklubben. Även han förnekar bestämt att det förekommit någon form av sexuella trakasserier under intervjun.
– Inte på något sätt. Vi intervjuar blivande arbetsledare för att se att om de har den sociala kompetensen som krävs för att vara arbetsledare, säger han.
Sekoklubben stödde sedan tillsättningen av de båda kvinnorna.
– Företagets beskyllningar har inte bara drabbat Sixto och oss andra i klubben utan också de utpekade kvinnorna, säger Manuela Lundqvist. Från klubbens sida har vi gått ut till medlemmarna och informerat om att det inte är kvinnorna som hittat på det här utan företagsledningen.
Sixto Iturra har gjort sig känd som en förespråkare för kvinnors rätt och har bland annat jobbat för att fördela låglönepotten till kvinnoarbetsplatser och bekämpat förekomsten av nakenbilder på arbetsplatsen.
Den 8 december skickade Sekoklubben ett brev till Tågias ägare (SL, Connex och Bombardier) med krav på att fyra personer i Tågias ledning skulle ställas till svars för det inträffade. Om det visar sig att någon av de utpekade personerna kommit med de falska anklagelserna för att skada Sixto Iturra ska den personen tvingas lämna sin tjänst.
I brevet kräver man dessutom att företaget ber såväl Sixto Iturra som Sekoklubben och de båda kvinnorna om ursäkt offentligt. För Sixto Iturra och Sekos del kräver man även skadestånd för det inträffade.
På Sekos Stockholmsavdelning menar man att Tågia gjort sig skyldigt till före-ningsrättskränkning, brott mot jämställdhetslagen och brott mot ”lojalitets- och förtroendeparagrafen” i kollektivavtalet.
Tågia hävdar däremot att företaget inte gjort något fel och har hittills vägrat att be om ursäkt. Frågan kommer därför att gå vidare till central förhandling.
leif.andersson@seko.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Sekos motparter

Följande arbetsgivarorganisationer är motparter till Seko på central nivå:

 • Almega ITA
 • Almega Tjänsteförbunden
 • Arbetsgivarverket
 • Elektriska Installatörsorganisationen, EIO
 • Energiföretagens Arbetsgivarförening, EFA
 • Kommunala företagens samorganisation, KFS
 • Maskinentreprenörerna, ME
 • Pacta
 • Sjöfartens Arbetsgivarförbund, SARF
 • Stål- & Metallförbundet
 • Sveriges Byggindustrier, BI