Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Opålitlig järnväg
Onödigt med ännu en utredning, tycker lokföraren Per-Erik Björkman. – Vi vet vad som behöver göras. Foto: Michael Engman

Ådalsbanan: Upprustning har planerats i 30 år

Per-Erik Björkman är lokförare på Green cargo och har kört godståg på Ådalsbanan sedan 80-talet. Han har sett hur standarden sjunkit för varje år.

11 juni 2015 08:00

– Det har inte gjorts några större förbättring­ar på bandelen sedan den elektrifierades 1958, säger han.

Det har funnits upprustningsplaner sedan 80­talet, men olika statliga ”omprioriteringar” har gång på gång satt stopp för alla. I mitten av 80­-talet hade SJ planer på att rusta banan. Under 90­-talet och 2000­-talet fanns bandelen periodvis med i såväl Banverkets som Tra­fikverkets upprustningsplaner.

– 2009 meddelade Trafikverket att man ”hit­tat” pengar för en upprustning. Det löftet höll i ett halvt år, säger Per­Erik Björkman.

Han påpekar att om Sverige ska ha ett funk­tionellt järnvägsnät, som kan fungera för så­ väl planerad som plötsliga behov av omled­ningstrafik, behöver Ådalsbanans standard vara i paritet med de angränsande linjerna, som i dag klarar axellast på 25 ton. Det gör inte Ådalsbanan. För att klara det behövs en rejäl upprustning.

– Trafikverket betonar ofta nyttan och be­hovet av alternativa vägar vid trafikstörning­ar. Eftersom det i denna trakt är vanligt före­kommande med trafik med 25 tons axellast är det fullständigt tillbakasträvande att inte re­novera för denna, säger Per­Erik Björkman.

Just nu pågår en så kallad åtgärdsvalsstudie för hela Ådalsstråket, med Trafikverket, kom­munerna, Boverket, näringslivet och andra intressenter involverade. Per-­Erik Björkman är också inbjuden att delta.

Studien ska arbeta trafikslagsövergripande och titta på vad som behöver göras, utifrån det behov som finns, och sedan lägga förslag för järnväg, väg och flyg i hela området. Det blir bara en rekommendation.

– Onödigt när vi vet vad som behöver göras. Jag tror inte det behövs några jätte­utredningar. Vi som värnar om den här ba­nan är rädda för att den än en gång ska kom­ma i bakvattnet, säger Per­-Erik Björkman.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Yrkande

Ett förhandlingskrav från arbetstagarparten.