Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

12 miljoner kronor till Sekomedlemmar

Medlemmar i Seko fick förra året ut 12,6 miljoner kronor i olika ersättningar tack vare LO-TCO Rättsskydd. Till största del gällde det sjuk- och arbetsskadeanmälningar.

24 januari 2018 10:54

Fakta

Rättsskyddet 2017

  • LO-TCO Rättsskydd drev totalt, för samtliga fackförbund, över 1 000 rättsärenden till domstol för fackliga medlemmars- och förbunds räkning under 2017. Ekonomiskt handlar det om nära 200 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd, en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2016.
  • Rättsskyddet har också 1 400 pågående ärenden som ännu inte avgjorts.
  • När man får livränta för sin arbetsskada innebär det ofta ersättning arbetslivet ut. Då blir det också stora belopp för den enskilde, ibland flera miljoner.
  • Ett ärende kan beröra många medlemmar. Om en arbetsgivare tex. bryter mot ett kollektivavtal kan det drabba samtliga anställda i branschen eller på en arbetsplats. Men det räknas ändå som ett och samma ärende hos Rättsskyddet.
  • För att få hjälp av Rättsskyddet måste man vara medlem i facket och ha beviljats rättsskydd av sitt fackförbund. Då betalar förbundet alla kostnader som beror på ärendet även om man skulle förlora sitt mål i domstolen.
  • ”Arbetsskada” är det samlade begreppet för arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar.

LO-TCO Rättsskydd, fackets egna juristbyrå, drev deras ärenden till olika domstolar. Motsvarande siffra för år 2016 var 2, 6 miljoner kronor – en ökning med 10 miljoner kronor alltså och den fjärde högsta ersättningen av alla LO-förbund.

– Den stora ökningen av ersättningar beror på att vi vunnit målen för ett antal enskilda Seko-medlemmar som sammanlagt fick ut miljonbelopp i livräntor, alltså ersättning för arbetsskada som man får yrkeslivet ut. Det visar hur viktigt det är att anmäla sin arbetsskada om man skadas eller blir sjuk på jobbet, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Enligt Dan Holke har Försäkringskassan (FK) dessutom blivit allt hårdare i sin praxis i bedömningen av rätten till ersättning vid sjukdom och arbetsskada.

– Under 2017 har vi haft en ökning med hela 76 procent av antalet ärenden på Enheten för försäkringsrätt och det beror på Försäkringskassans nya hårda praxis att avslå ansökningar om sjukpenning och sjukersättning. Det är inte så att regler eller lagar har ändrats, de är exakt desamma som tidigare år, men det finns en politisk känslighet hos FK – om regeringen tycker att det är för dyrt med sjukskrivningar och arbetsskador så ändrar FK sin praxis, säger Dan Holke.

Antalet ärenden som drevs för Seko-medlemmar ökade med 20 stycken och ett ärende kan i vissa fall beröra många medlemmar. Rättsskyddet drev 71 rättsfall för Seko under 2017 och har dessutom 130 nyanmälda eller pågående ärenden, vilket visar att behovet av facklig rättshjälp är stort.

De fall Rättsskyddet drev under 2017 gällde till största delen sjuk- och arbetsskadeanmälningar som Försäkringskassan underkänt och då stämts i domstol av Rättsskyddets jurister.

Totalt för samtliga fackförbund vann LO-TCO Rättsskydd 200 miljoner kronor åt fackliga medlemmar under 2017. Det är 50 miljoner kronor mer än 2016 och de stora beloppen tyder på att många medlemmar numera är så hårt pressade på sina jobb att de blir sjuka eller får arbetsskador.

Bill Erlandsson, frilansjournalist
redaktionen@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver rekrytera omkring 100 nya lokförare per år de närmaste åren. Nu tar man till nya grepp för att locka till sig folk. Läs mer

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Ajournera

Att göra ett tillfälligt uppehåll i förhandlingar, till exempel för enskilda överläggningar.