Tunnelarbetaren jobbade som projektanställd när olyckan var framme och mannen skadades så allvarligt att han miste en del av sin arbetsförmåga och var tvungen att lämna yrket.

Under tiden som han var sjukskriven avslutades projektet. Alla tunnelarbetare blev uppsagda och kollegorna gick vidare till nya projekt.

Men när den skadade tunnelarbetaren fick sina försäkringspengar var de baserade på en mycket lägre lön än kollegornas.

AFA Försäkring hade baserat ersättningen från trygghetsförsäkringen på en lön för bergarbetare i allmänhet, inte en tunnelarbetare i en lukrativ bransch.

225 000 kronor mer i årslön

Enligt Sekos beräkningar skulle en eftertraktad tunnelarbetare ha 225 000 kronor mer i årslön än en bergarbetare i allmänhet.

– Om du multiplicerar den skillnaden varje år fram till 65 års ålder blir det ganska stor skillnad, säger Tom Aspengren, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Tom Aspengren, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

På Sekos uppdrag begärde han omprövning av AFA:s beslut. Där lyfte LO-TCO Rättsskydd fram att mannen alldeles säkert skulle få ett tunnelarbete om han inte hade skadat sig.

– Vi tittade på konjunkturen. Nu borrar man hål i hela Europa, det är som en Schweizerost överallt. Man fullständigt skriker efter den här typen av kvalifikationer, säger Tom Aspengren.

Lönerna har ökat kraftigt för tunnelarbetare

Det har gjort att löneutvecklingen har rusat i taket för tunnelarbetare, särskilt för dem som är anslutna till Sekos kollektivavtal.

– Det här framfördes i dialog med AFA:s handläggare, men de var inte intresserade av detta. Därför skickade vi fallet till omprövningsavdelningen som valde att gå på uppgifter från Seko om vad genom genomsnittslönen är för deras medlemmar, säger Tom Aspengren.

Det slutade med att tunnelarbetaren beviljades cirka fyra miljoner kronor i ersättning – bra mycket mer än vad han först skulle få.

”Hoppas att det får effekter för nästa bergarbetare”

Efter flera års strid vann LO-TCO Rättsskydd ett liknande fall i höstas, där en annan tunnelarbetare nekats ersättning med hänvisning till att hans projektanställning var avslutad.

– Om man slår ihop våra ärenden kan man hoppas att det får effekter för nästa bergarbetare. Då kanske vi inte behöver vara involverade ens. Men här har Seko sett till att medlemmar som har skadat sig på deras avtalsområde även i fortsättningen får en prövning för rätt ersättning, säger Tom Aspengren.

Sekotidningen har kontaktat AFA Försäkring som meddelar att de inte kommenterar enskilda ärenden och inte heller kan säga hur tunnelarbetare generellt bedöms eftersom varje ärende ser olika ut.

Så funkar försäkringarna

Tunnelarbetaren som skadades fick dels försäkringspengar från Försäkringskassan, dels från AFA Trygghetsförsäkring i och med att hans arbetsgivare omfattas av kollektivavtal.

AFA Försäkring av arbetsmarknadens parter och har hand om kollektivavtalade försäkringar för 4,8 miljoner anställda.

Avtalsförsäkringarna från AFA kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.