–Det är oerhört viktigt att vi får ett tryck i frågan. Det vore en katastrof om saklig grund försvinner. Även om vi tror att politikerna struntar i vad vi tycker så finns det nog en trendkänslighet hos dem i alla fall. Är vi tillräckligt många så måste de lyssna, säger Johan Zimmerman, anläggningsarbetare på Peab i Norrköping och studieansvarig i klubben.

”Skydda saklig grund”

Klubben ska skicka vidare budkavlen till övriga väg. och banklubbar. Ordförande Johan Skoog tror att alla väg- och banklubbar i kommer att skriva på.

Det främsta kravet i budkavlen är att regeln om saklig grund för uppsägningen ska finnas kvar i lagen. Kravet ställs till såväl politikerna som till fackföreningsrörelsen.

Saklig grund

Las slår fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst efter eget huvud. I stället måste en uppsägning från arbetsgivaren alltid ske på saklig grund. 

Det finns två typer av saklig grund.

Den ena är arbetsbrist, den andra personliga skäl.

Arbetsbrist innebär att det enligt arbetsgivaren inte finns tillräckligt med jobb för alla. Vem som ska sägas upp avgörs enligt turordningsreglerna. I grunden är det den som har kortast anställningstid som får sluta först.

Personliga skäl innebär att arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött arbetet eller uppträtt olämpligt.

Vad som godkänts som saklig grund har avgjorts i Arbetsdomstolen.

–Utan saklig grund lämnar vi över makten till arbetsgivaren, som kan göra sig av med vem de vill. Parterna ska vara jämbördiga, säger Johan Skoog, som är anställd på NCC.  

I våras tillsatte regeringen en utredning som föreslå utökade undantag i LAS. Om parterna istället kommer överens om ett avtal med liknande innebörd har partierna bakom januariöverenskommelsen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern, enats om att avtalet tar över en eventuellt lagförslag.

Seko hoppade av

I höstas kom det fram att LO inlett förhandlingar med Svenskt Näringsliv och tjänstemännen i PTK om LAS. När Seko fick veta att parterna förhandlat – i hemlighet enligt ordförande Valle Karlsson – och diskuterat att ta bort regeln om saklig grund valde förbundet att lämna förhandlingarna. Flera andra förbund gjorde detsamma. Resten av LO fortsätter dock att förhandla, med ett uppehåll under vårens avtalsrörelse.

Seko och andra kritiska förbund har skrivit motioner till LO-kongressen i sommar med krav på att LO helt ska lämna förhandlingarna.

Budkavlen startades av IF Metalls klubb på Volvo lastvagnar i Umeå i december 2019. Förutom väg- och anläggningsklubben i Mellansverige har styrelsen i Seko Stockholm, Seko Lok på pendeln i Stockholm och Sekos klubb på Västtåg skrivit på budkavlen.