Orsaken, menar hon, är den ständigt växande otrygghe­ten på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar, hyv­ling av arbetstid, beman­ning och inte minst de nya så kallade gigjobben.

–En av fem i LO-­kollek­tivet har en otrygg anställning. Vilket skapar en generation som kän­ner stor maktlöshet, säger hon.

När människor måste kämpa för att klara sig blir det svårare att ställa krav på förändringar, menar hon. Och långsiktiga diskussioner om hur arbetsplatserna ska bli mer demokratiska hinns inte med.

En av fem i LO-­kollek­tivet har en otrygg anställning. Det skapar en generation som kän­ner stor maktlöshet.

Gabriella Lavecchia, vice ordförande Seko

Gabriella Lavecchia är övertygad om att det här påverkar människors tilltro till samhället och den politiska demokratin. Det oroar henne.

Hur ska ni ändra på denna maktobalans?

–Vi tog initiativ till att förhandla om otryggheten med arbetsgivarna 2017. Det har nu landat i det vi ser i Las-debatten. Vi vill inte urholka anställningsskyddet. Vi vill öka tryggheten.

Samtidigt som otryggheten minskat anställdas makt på samhällsnivå arbetar facket vidare på arbetsplatserna med att påverka så många beslut som möjligt.

–Många glömmer bort den rollen, och ser facket som något som bara dyker upp när det blir problem. Båda är viktiga.

Las, lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, Las, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.