Ett av förslagen från arbetsmarknaden parter var att regeringen skulle tillsätta en haverikommission för att granska olyckorna och föreslå åtgärder.

Så långt vill inte Ylva Johansson sträcka sig, men Arbetsmiljöverkets nya uppdrag är ett resultat av mötet med fack, arbetsgivare och myndigheter, sa hon vid en pressträff i dag onsdag.

Seko: Höj straffen för att få bort dödsolyckorna

Nyhet

”Granska varje olycka konkret”

Tanken är att Arbetsmiljöverket ska gå in i varje olycka och dra slutsatser kring vad som hände, varför det hände och hur det hade kunnat förebyggas.

Syftet är att ge rekommendationer som arbetsgivare, fack, skyddsombud och olika myndigheter kan använda i det dagliga arbetet.

–Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Det här arbetet ska hjälpa dem att ta sitt ansvar, säger Ylva Johansson till Sekotidningen.  

Arbetsmiljöverket utreder dödsolyckor redan i dag, vad blir skillnaden?          

–Det här är ett nytt uppdrag som är mer utåtriktat än det arbete Arbetsmiljöverket gör i dag. Verket ska gå igenom olyckorna grundligt för att lära och lära ut hur de kan förebyggas. Det är ett svar på önskemål från arbetsmarknadens parter om en haverikommission för dödsolyckorna, säger Ylva Johansson.

Vet inte arbetsgivarna redan hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, men bryter mot reglerna?

–Nu ska de få tydligare svar på hur de kan arbeta förebyggande.

Få arbetsgivare fälls för arbetsmiljöbrott, finns det planer på att skärpa lagstiftningen så att det blir fler som kan dömas?

–Nej. Några sådana önskemål har inte framförts av arbetsmarknadens parter. Många gånger tar det lång tid att utreda arbetsmiljöbrott och ärendena hinner ”kallna”. Det behövs mer kompetens hos bland annat polisen, säger Ylva Johansson, som dock inte lovar mer resurser till utredningsarbetet.

Möte med parterna i mars

Mötet med parterna i mars i år har också lett till att regeringen planerar att lägga fram ett förslag som ska ge regionala skyddsombud tillträde till arbetsplatser där den fackliga organisationen har avtal men inga medlemmar.

–Det blir en lagrådsremiss till hösten.

Regeringen har också föreslagit en höjning av företagsboten till max 500 miljoner, mot dagens 10 miljoner kronor.

Bakgrunden till regeringens förslag är att dödsolyckorna på jobbet ökat i antal under senare år. Trendbrottet kom 2016 efter många år av stadigt sjunkande siffror. Ingen vet med säkerhet vad det beror på eller om det är en tillfällig ökning.

150 nya arbetsmiljöinspektörer

Enligt Ylva Johansson har regeringen vidtagit flera åtgärder för att stoppa utvecklingen. 100 miljoner kronor mer till Arbetsmiljöverket och 150 nya arbetsmiljöinspektörer är två beslut som togs under den förra regeringen. Alla nya inspektörer är på plats.

Hittills i år har 29 personer avlidit på jobbet.