Flera mindre energiföretag, framför allt i Dalarna och Skåne har under de senaste veckorna haft flera bekräftade och misstänkta fall av covid-19-sjuka.

Trots att flera av dessa anställda anses ha samhällsviktiga funktioner har de fått vänta länge på att få testas.

Jag uppgav att jag har en samhällsviktig funktion men har fått vänta en vecka på testet. Sen får jag vänta flera dagar på provsvaret

Anställd vid ett energibolag

Detta kan i värsta fall innebära en risk för störningar i energiförsörjningen, enligt branschorganisationen Energiföretagen som fått varningssignaler från flertalet medlemsbolag.

– Regionerna tillämpar inte testning av prioriterade samhällsgrupper överallt som det är tänkt. Alla placeras i samma kö. Det gäller inte bara i vår sektor, utan också andra samhällsviktiga sektorer, säger Henrik Wingfors, chef vid enheten energisystem på Energiföretagen.

Mindre arbetsställen är mer sårbara

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som tagit fram listan över samhällsviktiga verksamheter på uppdrag av regeringen. Folkhälsomyndigheten har ansvaret att utöka testkapaciteten, sjukvårdsregionerna för att utföra proverna.

– På mindre energiföretag så är det ofta en handfull personer som arbetar med driften. En vanlig sjukskrivning kan vara svår, men om det är flera som får vänta länge på test blir dessa verksamheter sårbara. Problemet är också att det inte är enkelt att ersätta en sjuk drifttekniker. Det krävs säkerhetsprövning för att arbeta i vissa driftrum och givetvis rätt kompetens, fortsätter Henrik Wingfors.

Större företag klarar sig bättre, enligt Energiföretagen. Då det finns fler anställda med rätt behörigheter. Detta bekräftas av flera Seko företrädare på bland annat Vattenfall som Sekotidningen varit i kontakt. Väntetiderna är även kortare.

”Vi har fått våra provsvar inom 48 timmar hittills”, skriver Kajs-Marie Lithander, ordförande i Klubb 803 Seko Vattenfall Värmekraft, i ett mejlsvar.

15 dagar för provsvar

Vid ett arbetsställe i Dalarna, där tio anställda sköter flera fjärrvärmeanläggningar till fem städer, sjukhus och skolor, har två anställda fått vänta i cirka två veckor på provsvar.

– Jag har bett att få testa mig för jag känner mig krasslig. Jag uppgav att jag har en samhällsviktig funktion men har fått vänta en vecka på testet. Sen får jag vänta flera dagar på provsvaret. Det är många dagar innan man vet om man har covid-19 eller inte. Det kan bli tomt på folk om fler känner sig krassliga, säger en anställd som har en nyckelfunktion, och som vill vara anonym.

Även hans kollega, en arbetsledare/drifttekniker fick vänta i åtta dagar på ett test och flera dagar på provsvaret, som visade att han var sjuk i covid-19. Under väntetiden skapade det oro, då verksamheten inte visste om andra smittats.

Fakta: Testningen

  • Sveriges 21 regioner ansvarar för testningen av personer inom samhällsviktig verksamhet.
  • Hur testningen praktiskt går till skiljer sig från region till region, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet.
  • Beslut om att testas ska ske i överenskommelse mellan anställda och ansvarig chef.
  •  Det finns i dag två olika test, ett antikroppstest och ett annat för de som har symtom. Det är det sistnämnda som erbjuds inom samhällsviktiga sektorer.

Källa: Folkhälsomyndigheten, MSB.

Under tiden fick en chef, samt övrig personal rycka in och utföra arbetsledarens uppgifter, berättar den anställde.

– En arbetsledare har en viktig funktion i allt säkerhetsarbete och att fördela uppgifter, det är en stor tjänst att ersätta. Inte alla har lika mycket kunskap om driften. Därför är arbetsledarna de som måste vara ute och se till så att alla arbetsmoment går säkert till, göra riskbedömningar och så vidare. Det är vad jag är rädd för att man missar om man inte har en rätt arbetsledare och drifttekniker på plats, säger han.