85 000 sjömän ingår i studien och som har jobbat minst 30 dagar till sjöss under perioden 1985-2013.

– Vi har tittat på respektive åldrar och jämfört med allmänbefolkningen om det finns någon ökad dödlighet, säger Helena Eriksson, överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Resultatet visar att de som jobbar i maskin eller på däck löper större risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns en dubblerad risk att dö i stroke.

”Det är förvånande”

Det finns däremot ingen förhöjd risk för de som enbart arbetat på passagerarfartyg.

Finns det någon förklaring till varför det ser ut så här?

– Vi misstänker att det är arbetsrelaterat eftersom dödligheten är ökad bland de som arbetat en längre tid till sjöss och att det finns en skillnad i dödlighet mellan olika fartygstyper.

– Det är förvånande att det är just de här yngre manliga sjömännen som dör. Vi hade förväntat oss att det skulle vara i något högre åldrar. Vi kan inte sätta fingret på orsaken, men det är viktigt när vi ser en ökad dödlighet att arbeta med arbetsmiljön när det gäller bullerexponering, skiftarbete och stress. 

Helena Eriksson är noga med att påpeka att det rör sig om ett fåtal fall. 41 personer har dött i hjärtsjukdom och 19 i stroke i gruppen män under 46 år.

– Samtidigt ska man inte dö när man är 46 år eller yngre. Det här är människoliv som vi tappat.

Kvinnliga sjömän

Hos kvinnliga sjömän såg man ingen ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom i yngre åldrar. Resultaten tyder dock på en ökad risk bland de som är äldre än 55 år, men det är inte statistiskt säkerställt.

Forskningsresultatet visar att den totala dödligheten hos både manliga och kvinnliga sjömän är större än hos allmänbefolkningen 

– Varför det är så vet vi inte, men vi hoppas att vi ska kunna titta vidare på det, säger Helena Eriksson.