– Folk hinner inte med allt som ska göras och samtidigt följa regelverket, säger Kim Ringius, huvudskyddsombud för samtliga fackförbund på Green cargo Väst.

Underbemanning är orsaken bakom situationen som försämrats de senaste månaderna, enligt Kim Ringius.

– Det har hänt att man varit ensam på skiftet fast man kanske ska vara två-tre stycken. Jag känner till ett fall där en kom till jobbet och började gråta när man insåg att man skulle jobba ensam.

Arbetsgivaren har tagit in allt fler pensionerade bangårdsarbetare som timanställda, för att lappa ihop luckor i scheman. Även lokförare och bangårdsarbetare från Hallsberg och Malmö har fått rycka in på Sävenäs och Kville.

”Tågen måste gå i tid”

Kim Ringius menar att arbetsgivarens insatser inte är tillräckliga för att förbättra arbetsläget.

– Man säger att man sätter säkerheten först. Samtidigt händer det att bemanningscentret frågar om man kan ta två pass i rad. Det är ingenting de skulle erkänna att de gör, för man får ju inte jobba så, men de gör så.

Fakta: Vad är en rangerbangård

  • En rangerbangård är ett spårområde där vagnar och lok kopplas samman till olika godståg.
  • Personal befinner sig bland lok och vagnar för att kunna utföra sitt arbete som innebär stora säkerhetsrisker.

En förklaring bakom personalbristen är att flera lämnat rangerbangårdarna i Kville och Sävenäs för att utbilda sig till lokförare, förklarar Kim Ringius.

– När man tagit folk från bangården på utbildningarna har man tidigare fyllt på med nytt folk. Men det har man struntat i de senaste åren. Det är ofta underbemannat. Tyvärr gör pressen med att ”tågen måste gå i tid” att man tar genvägar, hittar olika sätt att ”fuska”, för att hinna med ibland. Det är extra dumt eftersom du inte bara gör skada för dig själv i längden utan även kan utsätta andra för risker.

Att personal får växla mellan oregelbundna arbetstider är ett ytterligare bekymmer.

– Ibland slutar man 22 på kvällen och sen ska du börja jobba klockan sex på morgonen. Eller än värre är när du slutar 13 och börjar jobba igen 21. Det sliter.

”Svårt att rekrytera”

Kim Ringius lämnade in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket i mars. Hans förhoppning är att arbetsgivaren ser över scheman och rekryterar fler medarbetare.

– Men det är svårt att rekrytera av flera orsaker; det är ett riskfyllt arbete med oregelbundna arbetstider, höga krav och dessutom låg ingångslön. De senaste åren har flera medarbetare omkommit på företaget. Det kan inte fortsätta såhär, det måste företaget inse.

Fakta: 6:6a-anmälan

  • Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du vända dig till chefen och be om åtgärder.
  • Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a. Det brukar kallas 6:6a-anmälan.
  • Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Arbetsbelastningen i bangården i Nässjö är liknande, fast enbart för lokförarna och inte bangårdspersonalen. Huvudskyddsombudet Lars-Inge Hållander har lämnat in en 6:6a-anmälan om läget.

”Vid varje månads utrullning 2019 och 2020, har en lista med vakanta turer genererats. Listan har innehållit allt från 200 till 1 200 timmar per månad. Dessa timmar har fått lösas med övertid på ordinarie personal samt arvodister,” står det i anmälan.

Sekotidningen har sökt Green cargo för en kommentar, men utan framgång.