Under pågående sportlovsveckor i landet är farhågan stor för en ökad smittspridning. Förra året gällde nationella reserekommendationer under påsklovet när smittspridningen var hög. Då skulle allmänheten undvika resor längre än två timmar.

Kunskapen om hur man använder munskydd är väldigt dålig. En del har den hängandes på örat eller i fickan föra att sedan ta upp munskyddet

Anki Mattsson, ersättande huvudskyddsombud i Stockholms tunnelbana

Men än så länge har inte regeringen och Folkhälsomyndigheten velat införa sådana rekommendationer.

Däremot har nya rekommendationer på munskydd kommit, vilket berör spårtrafik med många Sekomedlemmar som arbetar som kund- och tågvärdar, lokförare, samt biljettkontrollanter och stationsvärdar i Stockholms tunnelbana.

Skärpta krav välkomnas

Lokala restriktioner sattes nyligen in i region Sörmland, Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg och Västerbotten, exempelvis en utökad användning av munskydd i kollektivtrafiken och vid trängsel inomhus.

Men dessa rekommendationer gäller i vissa fall vid resor nationellt. Till exempel ska anställda och resenärer ha munskydd på SJ-tågen, oavsett vilken region som tåget befinner sig i, uppger Seko klubb SJ Väst.

I Stockholm ska munskydd användas även innan och efter rusningstid i kollektivtrafiken av både resenärer och anställda, samt i affärer, frisörsalonger, gym och på arbetsplatser när avstånd inte kan hållas. Detta gäller fram till 22 mars.

– Det är väldigt positivt. Äntligen har man kommit till skott med det här, säger Anki Mattsson, ersättande huvudskyddsombud på kundservice i Stockholms tunnelbana.

Användandet av munskydd har inte följts av alla resenärer.

– Kunderna har varit lite dåliga med det här. Sen har många munskydd men kunskapen om hur man använder dem är väldigt dålig hos allmänheten. De åker upp och ner, man har skyddet på hakan medan man pratar i mobilen, sen åker den upp igen. En del har den hängandes på örat eller i fickan föra att ta upp det senare.

– Då är munskyddet ineffektivt. Men hur det än är så är det så att ju fler som har munskydd, desto färre kan smitta någon annan.

Smittspridning når rekordnivåer

I Västerbotten har smittspridningen nått rekordnivåer. Där avråds allmänheten från att resa, men om nödvändiga resor görs, ska munskydd användas. Detta gäller dygnets alla timmar.

– Vi har munskydd hela tiden nu. Arbetsgivaren delar ut dem till oss, resenärer får ta med sig egna, en majoritet har dem på sig, säger Richard Näslund, ordförande på Klubb Seko Norrtåg (Vy tåg).

Om resan sker i kollektivtrafik längre än 15 mil ska operatörer endast åka med halvtomma bussar eller tåg. Antalet platser är alltså halverade, vilket är något som även gäller nationellt sedan 14 februari.

Däremot har åtgärden om halvtomma tåg inte kunnat följas till punkt och pricka, exempelvis på Norrtåg och Krösatåg. Tågen har många pendlare som inte har möjlighet att boka en sittplats på förhand.

– Jag antar att det blir svårt att hålla det här i Nässjö och Jönköping, det kan vara vissa tåg som har lite för många, säger vice ordförande i Seko Trafik Klubb Krösatåg.

Andra skärpta åtgärder, som presenterades under onsdagen:

• Öppettider för samtliga serveringsställen begränsas till klockan 20.30, oavsett om alkohol serveras eller inte. Gäller från och med 1 mars, tillsvidare.
• Maxantalet sänks i gym och affärslokaler. Vad som tidigare gällt är en person per 10 kvadratmeter. Det är inte klart än vad det nya maxtalet blir.
• En person ska handla åt gången i affärer.
• Länsstyrelsens tillsyn av butiker, gym och andra verksamheter, som omfattas av den så kallade begränsningsförordningen, ska intensifieras. Vite kan i förlängningen användas om brister upptäcks
•Tävlingar inom idrott skjuts upp.
• Det finns inga krav på munskydd i några av landets skolor. Däremot ska distansstudier ske för högstadiet och gymnasiet efter sportlovet under en begränsad tid.