– Vi kan inte visa att arbetsgivaren kunnat påverka händelsen och därför är utredningen nedlagd, säger Polisens utredare Margareta Jonsson.

Ännu en chaufför i dödsolycka på Postnord

Nyhet

Arbetsmiljöverket fortsätter dock att utreda fallet och kräver att Postnord utreder de bakomliggande orsakerna till dödsolyckan. Syftet med utredningen är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i fortsättningen.

Arbetsgivaren måste utreda

– Alla bakomliggande faktorer ska dras fram. Det har man en skyldighet att göra som arbetsgivare. Det är arbetsgivarens utredning som, bland annat, ligger till grund för vidare krav hos oss, säger arbetsmiljöinspektör Jenny Bengtsson.

Johan Lindholm, ordförande på Seko Posten:

– Just nu pågår utredningar genom polisen och arbetsmiljöverket så det finns inte så mycket att säga i dagsläget, säger han.

Zeljko Markov är huvudskyddsombud för Seko Postnord Region Öst. Han säger att informationen från Polisen och Arbetsmiljöverket är mycket knapphändig. Bilen som kvinnan körde är undersökt, men inget tyder på att det var något tekniskt fel på den.

– Vi har inte fått veta varför hon dog. Hon var ute med sin bil och delade ut post, allt mer post delas med bil även i tätorter. Det var ett vanligt rutinuppdrag. Vi kan bara spekulera i vad som hände. Det fanns heller inga vittnen.

Alla brevbärare har telefon

När det gäller ensamarbetet, som Arbetsmiljöverket lyfter fram i sitt inspektionsmeddelande, säger Zeljko Markov att alla brevbärare sen ett år tillbaka har en tjänstetelefon med sig som det går att larma med.

 – Min uppfattning är att Postnord har ett fungerande arbetsmiljöarbete i det här fallet, säger han.

Även Postnord anser att informationen från Polisen och Arbetsmiljöverket varit bristfällig och att det därför är svårt att svara på Arbetsmiljöverkets krav.

Erik Wahlström är platschef i Haninge där kvinnan var anställd. Han säger att Polisen inte berättat i detalj hur olyckan gick till och att det därför är svårt att utreda bakomliggande orsaker. Postnord ska svara på Arbetsmiljöverkets krav senast den 18 september i år.

–Innan dess vill jag inget säga om vad vi svarar, vi ska följa reglerna i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, säger han.

Två inspektioner

Arbetsmiljöinspektör Jenny Bengtsson, som håller i Arbetsmiljöverkets utredning, är fåordig om olyckan i april. Bland annat för att inte heller Arbetsmiljöverket vet vad som hände vid olyckstillfället.

Arbetsmiljöverket har gjort två inspektioner på Postnord i Haninge sedan olyckan.

– Vi ville ställa flera frågor och följa upp. Ett inspektionsärende hos oss rör sig om händelsen specifikt, men också om de omkringliggande faktorerna, som  riskbedömningar och ensamarbete. Arbetstagaren var ensam i fordonet, vilket brevbärare ofta är när de är ute. 

 Arbetsmiljöverket har ställt frågor om rutiner kring ensamarbete: Hur ser möjligheten ut att larma, bedömningar av risker kopplat till ensamarbete, arbetsutrustningen/fordonet. Även om hur det ser ut på arbetsplatsen i Haninge. 

Oklart om Postnord brustit

 – Jag kan inte svara på om arbetsgivaren har brustit i något av det här. Det har att göra med att vi inte riktigt vet vad som har hänt. Det är också så att det blir svårt att veta vad exakt som har hänt när en arbetstagare har varit ensam, säger Jenny Bengtsson. 

En fråga som Arbetsmiljöverket behöver ta ställning till framöver är om eventuella krav ska riktas mot den lokala arbetsplatsen eller Postnord nationellt.