–Det mest ekonomiskt kostsamma med ett varmare klimat är att vi inte kommer att kunna arbeta lika mycket, lika många timmar och lika effektivt. I ett globalt perspektiv påverkas de fattigaste mest, men det kommer också att påverka oss i Sverige.

Det säger Karin Lundgren
Kownacki, som
doktorerat på arbete i varma miljöer och undersökt lokala hållbara lösningar
på ökad hetta.
Hon har utgått
från mätningar i Indien, som redan har ett mycket hett klimat.

Justera klädsel och ventilation

– För Sveriges del handlar det framför allt om att planera och riskbedöma hur en arbetsdag ska se ut. Hur många timmar man ska arbeta, hur långa pauser som behövs, att justera klädsel och ventilation och möjligheten till nedkylning.

Karin Lundgren Kownacki och hennes forskarkollegor vid Lunds universitet är kritiska till dagens fokus på att bara installera luftkonditionering. De menar att det finns andra lösningar som är mindre energislösande. Exempelvis ett kylande rum att gå in i, möjlighet att kyla händer och fötter, få anställda att dricka mycket vatten och ta många pauser.

I Indien visat det sig att om människorna själva får styra över sin arbetsdag lyckas de hålla nere temperaturen på naturlig väg. De har kunskaper om arbete i värme som vi i Sverige saknar.

Förslag på åtgärder

Urval åtgärder för individer och verksamhetsutövare

•  Installera fläktar.

•  Korsventilera och skapa drag nattetid. När luften utomhus är under 30 grader är det ett effektivt sätt att ventilera inomhusmiljön även dagtid.

•  Skapa ett lämpligt antal nedkylda utrymmen att vistas i.

•  Använd enklare nedkylningsteknik som utnyttjar vatten, is, fläktar, samt strukturer för att skapa skugga.

•  Investera i personliga avkylningssystem baserade på exempelvis skugga, vatten, luft, smarta textilier, ventilation, fläktar, luftkonditionering och kylvästar i PCM-material.

•  Använd termiskt infraröd kamera för att enkelt konstatera eller utesluta värmestress hos en individ.

•  Justera kläder och kroppsrörelse såsom hållning och aktivitet, skapa drag, kyl ner extremiteter genom att applicera vatten på ansikte eller nacke, ta hand- och fotbad, använd våta handdukar, ta en siesta under dagens hetaste timmar.

 

Åtgärder för offentliga och privata fastighetsägare

•  Installera solavskärmning, såsom persienner och markiser.

•  Använd reflekterande ytmaterial och målarfärg.

•  Förbättra tak- och väggisolering.

•  Skapa gröna tak och väggar, och plantera träd som skapar skugga.

•  Installera luftkonditionering baserad på förnybar energi, såsom passiv eller aktiv solenergi.

• Integrera PCM-material i t.ex. fönster, fasad, väggar, tak och golv. Gör helst en livscykelanalys innan.

Källa: Karin Lundgren Kowacki